Home

ACTUEEL

Planten van hier

27 november 2018

 

Sinds eind november is er een nieuw boek, genaamd Planten van hier (ISBN 978 90 5011 6695). Het voortbestaan van de ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse planten die in Nederland nu van nature voorkomen staat werkelijk op het spel. Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van vele jaren door mensen is vormgegeven. Een landschap waarin iedere vierkante meter steeds meer voor de mens dient op te leveren. Er is nagenoeg geen aandacht en ruimte meer voor de basis van ons land-ecosysteem: instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid) en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst. Wereldwijd is de teruggang in biodiversiteit 30%; in de EU is dit maar liefst 60% en in Nederland is de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren zelfs meer dan 80%! Van alle graslanden in Nederland is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk!

Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Boek Planten van hier - KNNV Uitgeverij
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora

Uit recent Duits-Nederlands onderzoek blijkt dat in 27 jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75% is afgenomen. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, maar een ding staat vast, het is echt dramatisch voor ons allemaal. Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst). Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. Hierdoor gaat het dan ook bijzonder slecht met bijvoorbeeld de wilde bijen, vlinders en ook met de (weide)vogels. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd en van de ruim 300 soorten bijen staan 181 soorten op de Rode lijst (Rode lijst Bijen). Van de 250 vogelsoorten die in ons land voorkomen is maar liefst 33% bedreigd (88 vogelsoorten), waarvan de grutto - onze Nationale vogel - de bekendste is. Van de Nederlandse dagvlinders zijn al 18 van de 70 soorten uitgestorven en meer dan 30 soorten zijn bedreigd tot kwetsbaar (Vlinderstand 2018). Het is dan ook de allerhoogste tijd voor verandering, tijd voor een echte transitie naar een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Meer informatie over het boek is te vinden op de pagina Planten van hier.

Kruidenrijke graslandranden Maasheggen

5 oktober 2018

 

Stichting NL Bloeit! is in de zomer van 2018 gestart met de aanleg van 7.500 m2 kruidenrijke graslandranden in de Brabantse Maasheggen op een perceel dat in eigendom is van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland en het is het meest omvangrijke heggenlandschap van Nederland waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en dieren. Het gebied heeft een bijzondere betekenis voor ons, aangezien het een belangrijke locatie is voor zaadoogst van oorspronkelijk inheemse flora (zie Bomen en struiken van hier). Op 25 juli 2018 zijn de Brabantse Maasheggen officieel benoemd tot UNESCO-biosfeergebied. Het enige biosfeergebied van Nederland. Het UNESCO biosfeerprogramma stelt de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving centraal, een combinatie van natuurbescherming en regionale ontwikkeling.Voor het inzaaien wordt een speciaal zadenmengsel gebruikt met verschillende soorten die in het betreffende gebied van nature aanwezig zijn. ‘Voor het vergroten van de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap is het aanleggen van nieuwe heggen en kruidenrijke vegetaties zeer urgent’, aldus Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Zie voor meer informatie 'Maasheggen'.

Nijmegen bloeit!

20 mei 2018

 

Gemeente Nijmegen mag zich in 2018 Green Capital van Europa noemen, want Nijmegen bloeit! Nijmegen gaat voor duurzaam: groen en gezondheid! Op dit moment worden er diverse bloemenweides aangelegd, vaak in combinatie met insectenhotels. Bijvoorbeeld in het Goffertpark, en in de wijken Hatert, Bottendaal en Lent en op de Radboud Campus. Erg belangrijk, want we zijn allemaal afhankelijk van groene planten, aangezien zij - in combinatie met de bodem - de basis van ons land-ecosysteem vormen! Ze zijn dan ook een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels, vlinders en vogels. Wist je dat in 27 jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75% is afgenomen? Hierover en ook over de bloemrijke projecten in Nijmegen wordt in het nieuwe boek Planten van hier uitgebreid geschreven.

Bloemenweide wadi Nijmegen-Noord (Lent)
Kleurrijk Hatert
Bloemenweide Nijmegen-Noord
Nijmegen Green Capital  Radboud Duurzaam bloemrijke berm
Radboud Duurzaam - Green Capital 2018
Kleurrijk Goffertpark - Nijmegen bloeit! - Green Capital 2018
Bloemenweide basisschool De Oversteek
Bloemenweide basisschool De Oversteek

Nijmegen bloeit! ~ Kleurrijk Goffertpark

30 november 2017

 

Het Goffertpark in Nijmegen wordt steeds kleurrijker, want Nijmegen bloeit! Begin van 2016 is gestart met de aanleg van twee grote bloemenweides (2.000 m2) met 10.000 bloembollen. In het najaar is een bloementuin ingezaaid in de Educatieve Natuurtuin Goffert. Dit najaar is nog eens 4.000 m2 bosrand omgevormd. Hier zijn meer dan 70.000 bloembollen (stinzenplanten) geplant en een paar kilo wilde bloemenzaden gezaaid. Het planten van de bloembollen is met de hand gedaan, met dank aan vele vrijwilligers van Kinderboerderij de Goffert, de Driestroom en basisschool De Hazesprong.

Basisschool De Hazesprong Nijmegen
Instagram NL Bloeit!

© NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen