Home

Wij zijn samen Nijmegen European Green Capital

Dromen kun je waarmaken. Onze droom is kleurrijke bloemenweides (5.000 m2) langs de nevengeul (de Waal). Bloemenweides geven een betoverende bloemenrijkdom en zijn belangrijk voor mensen, bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% bloemrijk en er is dan ook steeds minder nectar. Gevolg hiervan is dat van de ruim 300 soorten bijen minstens 60% bedreigd is. Wat betreft de Nederlandse dagvlinders; daarvan zijn al 18 van de 70 soorten uitgestorven en meer dan 30 soorten zijn bedreigd tot kwetsbaar. Actie is dan ook van levensbelang.

 

Nijmegen Bloeit!

© NL Bloeit! ~ een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna