Actueel

NL Bloeit!


 Voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving,

voor flora, fauna en mensen.

ACTUEEL

Groen in de stad - De Lindenberg

16 oktober 2019


Groen in de stad is erg belangrijk. In samenwerking met De Lindenberg en de gemeente Nijmegen (Operatie Steenbreek / Groene vrijdag) is in 2019 een groene transitie gestart. In de zomer zijn we begonnen op het binnenplein (entree) van De Lindenberg. In oktober is op Groene vrijdag een border aan de kant van het Valkhofpark omgevormd. Hierbij zijn inheemse planten gebruikt die goed tegen zon en droogte kunnen, zoals Veldsalie, Grote tijm, Zeepkruid, Zandblauwtje, Vlasbekje en Steenanjer. Ook is er Grote kaardebol en zijn er biologische bollen geplant. Zie ook Nijmegen bloeit! - De Lindenberg.

Hortus Botanicus Amsterdam

19 september 2019


In een van de oudste botanische tuinen ter wereld - opgericht in 1638 - is een speciaal gedeelte door NL Bloeit! ingezaaid met zaden van inheemse bloemen. Dit hebben we samen met kinderen van basisschool de Achthoek gedaan. Hiervan is een prachtige video gemaakt (zie hieronder). In de komende jaren gaan we in de Hortus een kruidenrijke vegetatie creëren met inheemse planten. Een geweldige plek om het verhaal en de waarde van oorspronkelijk inheemse flora te vertellen! Voor meer foto's van de echte Nederlandse bloemen zie Hortus Botanicus Amsterdam.

Hortus krijgt vaste inheemse planten van de kwekerij
NL Bloeit! - Hortus Botanicus Amsterdam - Planten van hier - Cruydt-Hoeck - Levend Archief
Groep kinderen komt helpen met het planten van de inheemse planten

NL Bloeit! start ecologische kwekerij

30 juni 2019


De wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Toch wordt op dit moment maar liefst 40% van de wilde planten  in Nederland bedreigd (Rode Lijst) en diverse inheemse soorten zijn inmiddels uitgestorven in Nederland. Wij zijn dan ook in 2019 een eigen kwekerij gestart met uitsluitend inheemse soorten flora, ook wel de 'planten van hier' genoemd. 

Voor de juiste zaden werken we samen met Cruydt-Hoeck. Die zaden kweken wij op in onze prachtige kas in biologische potgrond van Bio-Kultura. De zaaitrays zijn her te gebruiken. De jonge plantjes worden opgepot in potgrond van Bio-Kultura en in 100% composteerbare potten. De gekweekte planten gebruiken we voor eigen projecten en we werken samen met een selectie professionele en lokale afnemers die ook werk willen maken van inheemse planten. Immers, de basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving. Zie ook www.plantenvanhier.nl.

Ecologische kwekerij Planten van hier - Oorspronkelijk inheemse planten voor flora, fauna en mensen

Bestseller ~ Planten van hier

23 april 2019


Sinds eind november is er een nieuw prachtig boek genaamd Planten van hier (ISBN 978 90 5011 6695). Het voortbestaan van de ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse planten die in Nederland nu van nature voorkomen staat werkelijk op het spel. Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van vele jaren door mensen is vormgegeven. Een landschap waarin iedere vierkante meter steeds meer voor de mens dient op te leveren. Er is nagenoeg geen aandacht en ruimte meer voor de basis van ons land-ecosysteem: instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid) en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst. Van alle graslanden in Nederland is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk! Meer informatie over het boek is te vinden op de pagina Planten van hier.

Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Boek Planten van hier - KNNV Uitgeverij
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora

Uit recent Duits-Nederlands onderzoek blijkt dat in 27 jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75% is afgenomen. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, maar een ding staat vast, het is echt dramatisch voor ons allemaal. Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst). Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. Hierdoor gaat het dan ook bijzonder slecht met bijvoorbeeld de wilde bijen, vlinders en ook met de (weide)vogels. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd en van de ruim 300 soorten bijen staan 181 soorten op de Rode lijst (Rode lijst Bijen). Van de 76 beschouwde soorten dagvlinders is volgens de Nederlandse criteria bepaald dat 47 soorten (62%) op de Rode Lijst staan, welke als volgt zijn onder te verdelen: 15 soorten verdwenen uit Nederland, 12 soorten ernstig bedreigd, 10 soorten bedreigd, 7 soorten kwetsbaar en 3 soorten Gevoelig. Slechts 29 soorten (38%) zijn ‘thans niet bedreigd’ (Vlinderstand 2019). Rode Lijstsoorten van de dagvlinders komen nu vrijwel alleen nog in natuurgebieden voor. Het is dan ook de allerhoogste tijd voor verandering, tijd voor een echte transitie naar een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. 

Vitale groene steden (video)

18 december 2018


Voor het jaaroverzicht van Nijmegen European Green Capital hebben wij een prachtige short film opgenomen. Samen met vele organisaties, basisscholen en vrijwilligers zijn in 2018 op vele locaties in Nijmegen zo'n 8850 bomen en struiken geplant. Het jaaroverzicht van Nijmegen European Green Capital is te vinden op: jaaroverzicht.greencapital2018.nl.

Bloemenweide wadi Nijmegen-Noord (Lent)
Kleurrijk Hatert

Kruidenrijke graslandranden Maasheggen

5 oktober 2018


Stichting NL Bloeit! is in de zomer van 2018 gestart met de aanleg van 7.500 m2 kruidenrijke graslandranden in de Brabantse Maasheggen op een perceel dat in eigendom is van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland en het is het meest omvangrijke heggenlandschap van Nederland  waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en dieren. Het gebied heeft een bijzondere betekenis voor ons, aangezien het een belangrijke locatie is voor zaadoogst van oorspronkelijk inheemse flora (zie ook: Bomen en struiken van hier). Op 25 juli 2018 zijn de Brabantse Maasheggen officieel benoemd tot UNESCO-biosfeergebied. Het enige biosfeergebied van Nederland. Het UNESCO biosfeerprogramma stelt de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving centraal, een combinatie van natuurbescherming en regionale ontwikkeling.Voor het inzaaien wordt een speciaal zadenmengsel gebruikt met verschillende soorten die in het betreffende gebied van nature aanwezig zijn. ‘Voor het vergroten van de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap is het aanleggen van nieuwe heggen en kruidenrijke vegetaties zeer urgent’, aldus Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Zie voor meer informatie 'Maasheggen'.

Instagram NL Bloeit!

©  NL Bloeit!  is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen