Europese groene hoofdstad 2018

Nijmegen Europese groene hoofdstad

De stad Nijmegen is European Green Capital 2018 en als we écht willen werken aan een groenere stad, dan moeten we vooral kinderen inspireren met natuur. Hiervoor moeten we de natuur met wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels naar de kinderen brengen. Daar waar jongeren graag spelen; schoolpleinen, parken en ander openbaar groen. Bloemenweides en -tuinen in combinatie met zelf (af) te bouwen insectenhotels en natuur- en milieueducatie is een waardevolle en langdurige aanpak die in de praktijk uitstekend werkt. Stichting NL Bloeit! speelt hierbij de verbindende rol en we hebben reeds diverse toezeggingen voor onze challenge: 24 grote insectenhotels in de gemeente Nijmegen. Dit zijn CWZ, IrisZorg, Helicon VMBO, Pro college, ZZG Zorggroep, Kinderboerderij De Goffert, Radboud, N.E.C., gemeente Nijmegen en Pluryn. Deze zomer tijdens de Vierdaagsefeesten gaan we samen met de kinderen diverse grote en kleinere insectenhotels bouwen. Wat een feest!

Nijmegen European Green Capital 2018

Nijmegen vergroent: Boomfeestdag 2018

Hoe we samen Nijmegen nog groener en gezonder kunnen inrichten blijft een belangrijk vraagstuk. Directe verbondenheid met je eigen leefomgeving is de basis voor duurzaam samenleven en goed burgerschap. Namens de gemeente Nijmegen werkt stichting NL Bloeit! aan de voorbereidingen van de Boomfeestdag 2018. Deze viering krijgt dit jaar extra aandacht in verband met Nijmegen European Green Capital 2018. De voorbereidingen voor de Boomfeestdag zijn erg belangrijk omdat we duizenden bomen/struiken en in het bijzonder fruitbomen willen planten.

Directe betrokkenheid van basisscholen krijgt veel aandacht om samen op het schoolplein en/of rondom de school te gaan kijken waar we op Boomfeestdag 2018 (14 maart) bomen en struiken kunnen gaan planten. Het moet een gezamenlijk feestje worden, waarbij ook weer veel Nijmeegse organisaties betrokken zijn om alle plannen daadwerkelijk te realiseren.

Wat is NL Bloeit!?

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna. Bij het werken aan de missie van NL Bloeit! wordt samengewerkt met burgers, grondeigenaren, gemeenten, provincies, bedrijven, waterschappen, sponsoren, goededoelen organisaties, etcetera.

Stichting NL Bloeit!

KvK: 67836631 | Cort van der Lindenstraat 98 | Nijmegen | NL93 TRIO 0338 519149 | RSIN 8571.92.796

© NL Bloeit! ~ een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen