Organisatie

Stichting NL Bloeit!

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna. Onze focus ligt op de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst. Bij het werken aan de missie van NL Bloeit! wordt samengewerkt met burgers, grondeigenaren, gemeenten, provincies, bedrijven, waterschappen, sponsoren, goededoelen organisaties, etcetera.

 

ANBI

Stichting NL Bloeit! beschikt over de door de Belastingdienst toegekende ANBI status. Instellingen die als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) zijn aangewezen, hebben belastingvoordelen bij erven en schenken. NL Bloeit! voldoet aan alle strenge voorwaarden, welke in detail zijn beschreven op de website van de Belastingdienst.

 

Bestuur & beleid

De oprichters van stichting NL Bloeit! vormen op dit moment ook het bestuur. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functiegemaakte kosten. Het beleid in hoofdlijnen is hier beschreven.

 

Arjan Vernhout - voorzitter

Marieke Ketelaar - penningmeester en secretaris

Henny Ketelaar - algemeen lid

Stichting NL Bloeit!

KvK: 67836631 | Cort van der Lindenstraat 98 | Nijmegen | NL93 TRIO 0338 519149 | RSIN 8571.92.796

Samen werken aan NL Bloeit!

Van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk en Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst)! Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving, zowel in soorten als in aantallen. Dit dient door mensen en organisaties zelf te worden georganiseerd. Met elkaar! Interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op via e-mail: samen(at)nlbloeit.nl of telefonisch via 06 - 38 28 08 17.

Stichting NL Bloeit werkt samen met onder andere de Vlinderstichting, stichting Nationale Boomfeestdag, Pluryn,

Stichting DE 4DAAGSE, gemeenten (bijv. Nijmegen), Cruydt-Hoeck, IVN, Nederlandse Bijenhoudersvereniging,

Basisscholen, imkers, natuurtuinen en particulieren/grondeigenaren.

 

Advies en toepassingen

Wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels zijn vooral bedoeld voor toepassingen in het openbaar groen. Duurzaam groenbeheer beoogt een dynamische en diverse uitvoering van het groen, waarbij mens, natuur-, milieu- en organisatiegerichte facetten samengaan. Bloemenweides met vaste planten zijn langlevend, dienen niet beregend te worden, hebben goede bodembedekkende eigenschappen, leveren weinig groenafval op en worden zonder bestrijdingsmiddelen beheerd. De oppervlakte dient groot genoeg te zijn om een mooi effect te bereiken. Om de belevingswaarde te vergroten worden paden (gemaaid gras) aangelegd, zodat de bloemenweides ‘vanbinnenuit’ worden beleefd. Op de pagina 'Mogelijkheden' is nader beschreven op welke manieren we Nederland weer bloeiend kunnen maken. Interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op via samen(at)nlbloeit.nl of via 06 - 38 28 08 17.

Bomen en struiken van hier - Henny Ketelaar

Bomen en struiken van hier is een bijzonder boek. Dat is het niet alleen door de wijze waarop hoofdauteur Henny Ketelaar zijn selectie van 38 soorten oorspronkelijk inheemse bomen en struiken benadert, maar ook vanwege de beeldende manier waarop deze houtige gewassen voor het voetlicht worden gebracht. Bomen en struiken die zich vanaf het eind van de laatste ijstijd - ongeveer 13.000 jaar geleden- in onze streek op een natuurlijke wijze hebben gevestigd, blijken een boeiend onderwerp voor wie zich afvraagt wat rijk landschap eigenlijk inhoudt. Lees meer over dit boek op de pagina 'Bomen en struiken van hier'.

© NL Bloeit! ~ een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna