Home

ACTUEEL

 

RADBOUD DUURZAAM

19 oktober 2017

 

In 27 jaar is de hoeveelheid insecten met meer dan 75% afgenomen, blijkt uit Duits-Nederlands onderzoek, waarover onderzoekers van de Radboud Universiteit schrijven in het zojuist gepubliceerde artikel. Dramatisch voor ons allemaal. Wereldwijd is de teruggang in biodiversiteit 30%; in de EU is dat maar liefst 60% en in Nederland is de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren zelfs meer dan 80%! Samen met de Radboud Universiteit, het RadboudUMC, de gemeente Nijmegen, NL Bloeit! en de Bee-Foundation is op 19 oktober ruim 1.000 m2 middenberm (Heyendaalseweg) ingezaaid met een speciaalmengsel van wilde bloemenzaden. Gras eruit, bloemen erin. Zo verrijken we de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst.

Inzaaien berm Heyendaalseweg Radboud Nijmegen
Inzaaien berm Heyendaalseweg Radboud Nijmegen Radboud Duurzaam

 

Nijmegen bloeit! ~ Basisschool de Oversteek

15 september 2017

 

Samen met de kinderen van De Oversteek wordt de komende maanden gewerkt aan het kleurrijk maken van de schoolpleinen met heel veel nectarrijke planten op diverse locaties en ook een nieuwe wilde bloemenweide van ruim 500 m2 bij de dependance (griftdijk). Ook komen er diverse insectenhotels bij de bloemen te staan die we samen met Pluryn en de kinderen gaan bouwen. Zo bieden we insecten als bijen en vlinders een mooie en natuurlijke schuil- en verblijfplaats.

Aanleg bloemenweide basisschool De Oversteek Nijmegen
Oosterhout Bloeit! Groen Verbindt gemeente Nijmegen
Oosterhout Bloeit! Groen Verbindt gemeente Nijmegen

 

Nijmegen bloeit! ~ Educatieve Natuurtuin Goffert

12 juni 2017

 

In november 2016 tijdens de Natuurwerkdag is 250 m2 bloemenweide ingezaaid met hetzelfde zadenmengsel dat in het Goffertpark is gebruikt. De prachtige bloemenweide is nu te bewonderen in de Natuurtuin: www.natuurtuingoffert.nl.

NL Bloeit! bloemenweide educatieve natuurtuin goffert 2017

 

Nijmegen bloeit! ~ basisschool de Driemaster

2 juni 2017

 

Een groep kinderen van De Driemaster (Bottendaal) heeft via de speciale Kinderraad in de gemeente Nijmegen een plan bedacht voor meer bloemen, vogelhuisjes en een insectenhotel met een groen dak. Dit plan heeft in de raadszaal van de gemeente Nijmegen de meeste stemmen gekregen. Op 2 juni is het nieuwe insectenhotel met groen dak geopend door de kinderen (groep 7) en wethouder Renske Helmer. WOW! Zie ook de foto's op pagina Nijmegen Bloeit! ~ Bottendaal.

NL Bloeit! De Driemaster gemeente Nijmegen Kinderraad 2017
NL Bloeit! De Driemaster gemeente Nijmegen Kinderraad 2017

 

NL Bloeit! ontvangt duurzame estafettestokje

23 maart 2017

 

Op basisschool De Muze in Nijmegen-Oost ontvingen Marieke Ketelaar & Arjan Vernhout - oprichters van NL Bloeit! - het Nijmeegse duurzame estafettestokje. Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna. Dit gebeurt door het aanleggen van kruidenrijke bloemenweides en bloemrijke bermen, bijvoorbeeld in het Goffertpark nabij de bijenstal en langs de 4DAAGSE routes. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over en van alle graslanden en bermen is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk. Er is dan ook steeds minder stuifmeel en nectar beschikbaar! Meer wilde planten zijn dan ook ontzettend belangrijk voor biodiversiteitsherstel en ter bescherming van vlinders, wilde bijen, vogels en de bodemkwaliteit.

© NL Bloeit! ~ een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna