Home

ACTUEEL

Tijdens de Vierdaagsefeesten hebben we samen met de kinderen diverse grote en kleinere insectenhotels gebouwd. Ook studenten van de NSG en cliënten van Werkenrode Jeugd hebben een handje geholpen. Wat een feest! De grote insectenhotels komen op bloemrijke plekken in de stad te staan. De ruim 30 kleine insectenhotels gaan naar de basisscholen in Nijmegen die volgend jaar meedoen aan de viering van de Boomfeestdag. Zo werken we samen aan een groenere stad en feesten! Klik hier voor meer informatie.

 

Samen zijn we Nijmegen European Green Capital 2018

19 juli 2017

 

Nijmegen bloeit! ~ Educatieve Natuurtuin Goffert

12 juni 2017

 

In november 2016 tijdens de Natuurwerkdag is 250 m2 bloemenweide ingezaaid met hetzelfde zadenmengsel dat in het Goffertpark is gebruikt. De prachtige bloemenweide is nu te bewonderen in de Natuurtuin: www.natuurtuingoffert.nl.

NL Bloeit! bloemenweide educatieve natuurtuin goffert 2017

 

Nijmegen bloeit! ~ basisschool de Driemaster

2 juni 2017

 

Een groep kinderen van De Driemaster (Bottendaal) heeft via de speciale Kinderraad in de gemeente Nijmegen een plan bedacht voor meer bloemen, vogelhuisjes en een insectenhotel met een groen dak. Dit plan heeft in de raadszaal van de gemeente Nijmegen de meeste stemmen gekregen. Op 2 juni is het nieuwe insectenhotel met groen dak geopend door de kinderen (groep 7) en wethouder Renske Helmer. WOW! Zie ook de foto's op pagina Nijmegen Bloeit! ~ Bottendaal.

NL Bloeit! De Driemaster gemeente Nijmegen Kinderraad 2017
NL Bloeit! De Driemaster gemeente Nijmegen Kinderraad 2017

 

Ode aan de zwartblauwe rapunzel

26 mei 2017

 

Zwartblauwe rapunzel is een zeer tot de verbeelding sprekende plant die zeer zeldzaam is geworden. De soort is de laatste decennia sterk achteruitgegaan en staat daarom op de Rode Lijst. Ze groeit bij voorkeur op basische tot zwak zure,vochtige, niet permanent natte, bodems. Zwartblauwe rapunzel heeft ook een zekere lichtbehoefte en groeit op relatief lichte plekken aan bosranden en langs bospaden en watergangen (Floron). De hommels zijn er zeer dol op!

 

Smulbos ligt er prachtig bij (Boomfeestdag 2017)

1 mei 2017

 

De 300 inheemse bomen en struiken die samen met zo'n 60 kinderen van basisschool De Komeet, het IVN, studenten van Helicon, wethouder Henk van den Berg en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (provincie Gelderland) zijn geplant, staan er prachtig bij. Ondanks meerdere nachten vorst (9 graden vorst) zien de bomen en struiken er vitaal uit. De jonge inheemse bomen in het smulbos hebben geen last gehad van de koude nachten dankzij de brede milieuamplitude. Anders gezegd, de soorten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Zie ook Boomfeestdag 2017.

NL Bloeit!  jonge aanplant 300 inheemse bomen en struiken smulbos Malden 1 mei 2017

 

NL Bloeit! ontvangt duurzame estafettestokje

23 maart 2017

 

Op basisschool De Muze in Nijmegen-Oost ontvingen Marieke Ketelaar & Arjan Vernhout - oprichters van NL Bloeit! - het Nijmeegse duurzame estafettestokje. Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna. Dit gebeurt door het aanleggen van kruidenrijke bloemenweides en bloemrijke bermen, bijvoorbeeld in het Goffertpark nabij de bijenstal en langs de 4DAAGSE routes. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over en van alle graslanden en bermen is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk. Er is dan ook steeds minder stuifmeel en nectar beschikbaar! Meer wilde planten zijn dan ook ontzettend belangrijk voor biodiversiteitsherstel en ter bescherming van vlinders, wilde bijen, vogels en de bodemkwaliteit.

© NL Bloeit! ~ een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor mens, flora en fauna