Advies & contact

NL Bloeit!


 Voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving,

voor flora, fauna en mensen.

Samen werken aan NL Bloeit...

Mensen - jong en oud - vinden bloemen mooi en belangrijk. Bloemenweides met gevarieerde, aantrekkelijke en wonderlijke kruidachtigen zijn dan ook uitermate geschikt om de sier- en belevingswaarde van je leefomgeving te vergroten. Bloemenweiden geven een betoverende bloemenrijkdom gedurende maanden en ze vormen de basis van ons land-ecosysteem. Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van heel veel insecten, zoals bijen, vlinders, sprinkhanen, kevers, mieren, kleine zoogdieren en vogels...


Dit  dient door mensen zelf te worden georganiseerd. Met elkaar! Samen ondernemen en investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving (zie ook Projecten). De mogelijkheden voor een bloemrijker Nederland

zijn divers en nader beschreven op de pagina 'Mogelijkheden voor NL Bloeit'.


Interesse en wil je meer weten ? Neem dan contact op via e-mail: samen(at)nlbloeit.nl of telefonisch via 06 - 38 28 08 17.


ANBI

Stichting NL Bloeit! beschikt over de door de Belastingdienst toegekende ANBI status. Instellingen die als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) zijn aangewezen, hebben belastingvoordelen bij erven en schenken. NL Bloeit! voldoet aan alle strenge voorwaarden, welke in detail zijn beschreven op de website van de Belastingdienst.

 

Stichting NL Bloeit!

KvK: 67836631  | Cort van der Lindenstraat 98 | Nijmegen