Maasheggen

Kruidenrijke graslandranden

Brabantse Maasheggen


Stichting NL Bloeit! is in de zomer van 2018 gestart met de aanleg van 7.500 m2 kruidenrijke graslandranden in de Maasheggen op een perceel dat in eigendom is van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland en  is het meest omvangrijke heggenlandschap van Nederland waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en dieren. Het gebied heeft een bijzondere betekenis voor ons, aangezien het een belangrijke locatie is voor zaadoogst van oorspronkelijk inheemse flora (zie Bomen en struiken van hier).


De Maasheggen zijn ondanks hun rijke geschiedenis geen landschap dat stil staat: er wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Het gebied is het toneel van allerlei ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken, duurzame landbouw, natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier. Maar ook de geschiedenis wordt gekoesterd. Zo kijken elk jaar duizenden bewoners en natuurliefhebbers naar teams die deelnemen aan het NK Maasheggenvlechten. Een eeuwenoude traditie waarbij zij tientallen meters meidoornhaag vlechten.

Versterken van biodiversiteit met inheemse flora

Op verzoek van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is stichting NL Bloeit! in de zomer van 2018 gestart met de aanleg en ontwikkeling van zo'n 7.500 m2 kruidenrijke graslandranden. Dat de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap het initiatief neemt om de Maasheggen kruidenrijker te maken is lovenswaardig. Ook is het van belang voor het versterken van de biodiversiteit en daar werkt NL Bloeit! graag aan mee. De wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Het omvormen van monotone grasweides naar kruidenrijke graslandranden geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van de Maasheggen. Naast de bestaande (meidoorn) heggen zorgen de nieuwe kruidenrijke graslandranden voor veel voedsel (nectar en stuifmeel) in de maanden april tot en met oktober. In een aaneengeschakeld landschap met heggen met inheemse bomen en struiken en met kruidenrijke graslanden met inheemse planten leven meer dan 2000 soorten (met je eigen ogen te zien en te tellen), waarvan 80% insecten zijn!

Maasheggen kruidenrijke graslandranden - foto VNC
Maasheggen kruidenrijke graslandranden - foto VNC
Ingezaaide randen op 12 april 2019 - NL Bloeit! Maasheggen Planten van hier
Maasheggen kruidenrijke graslandranden - foto VNC
Maasheggen kruidenrijke graslandranden - foto VNC
Ingezaaide randen op 12 april 2019 - NL Bloeit! Maasheggen Planten van hier
Kruidenrijke graslandranden Maasheggen - Foto Ver. Ned. Cultuurlandschap