Nijmegen bloeit!

Nijmegen bloeit!


De European Green Capital award is een initiatief van de Europese Commissie. De onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een Europese stad die vooroploopt in duurzaamheid en zo fungeert als inspiratiebron voor andere steden. Gemeente Nijmegen mag zich in 2018 Green Capital van Europa noemen, want Nijmegen bloeit! Nijmegen gaat voor duurzaam: groen en gezondheid! Op dit moment worden er diverse bloemenweides (ook wel idylles genoemd) aangelegd, vaak in combinatie met een groot insectenhotel met groen dak. Bijvoorbeeld in het Goffertpark, en in de wijken Hatert, Bottendaal en Lent. Erg belangrijk, want we zijn allemaal afhankelijk van groene planten en bacteriën, aangezien zij - in combinatie met de bodem - de basis van ons land-ecosysteem vormen! Ze zijn dan ook een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels, vlinders en vogels. Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht  van onze leefomgeving, zowel in soorten als in aantallen. Er is genoeg openbare ruimte die we nog mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Ook dankzij de inheemse wilde bloemenzaden van Cruydt-Hoeck.


Green capital challenges 2018 

Samen met de gemeente Nijmegen zijn speciale Green Capital Challenges opgezet. Green Capital Challenges zijn uitdagingen voor en door bewoners, bedrijven en instellingen in Nijmegen om zelf echt iets te doen aan verduurzaming. NL Bloeit! is aanjager van de challenge Insectenhotels: veel grote insectenhotels in de gemeente Nijmegen. Wat een feest! 

Hatert staan bekend om haar schrale grond. Zeer goed voor bloemenweides met veldsalie, grote tijm en het zanblauwtje.

In Lent (Nijmegen-Noord) is een prachtig insectenhotel met groen dak gebouwd dankzij een groep kinderen van Het Talent.

NL Bloeit! ~ de basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving!

Nijmegen bloeit dankzij bijenlinten met bloembollen en kruiden. Nijmegen is European Green Capital 2018.

De Radboud Universiteit en het UMC werken samen aan duurzaamheid door 1.000 m2 bloemrijke berm aan te leggen.

In 2018 gaan we grootst uitpakken, of beter gezegd groots planten. Nijmegen krijgt er duizenden bomen en struiken bij!

Op het schoolplein van de basisschool De Driemaster zijn kinderen actief voor meer bloemen, insecten en vogels.

Samen investeren in wilde bloemen, insectenhotels en natuur- en milieueducatie met basisschool De Oversteek.

Samen (af)bouwen van insectenhotels i.c.m. natuur- en milieueducatie en altijd een feestelijke opening!