4DAAGSE

Bloemrijke bermen langs 4DAAGSE routes ~ Nijmegen e.o.


Het inzaaien van bloemrijke bermen en dijken op diverse Vierdaagseroutes is een belangrijk duurzaamheidsproject van stichting DE 4DAAGSE. “De grondeigenaren zoals gemeenten, provincie en waterschappen werkten graag mee aan dit project”, aldus Gerard Beelen. “Zo hebben we meer dan 5.000 m2 langs de routes van de Dag van Wijchen en de Dag van Cuijk stukjes berm en dijk - in Beuningen zelfs het middendeel van een grote rotonde - een stuk fleuriger kunnen maken." 

De bloemenweides zijn ingezaaid met een veelheid aan wilde planten, die in volle bloei een duurzame en nectarrijke leefomgeving bieden aan vlinders, bijen en hommels en een kleurrijk beeld aan wandelaars.

Het bloemenweides-project heeft Stichting DE 4DAAGSE inmiddels ook al een prijs opgeleverd. Peter Glas, watergraaf

van waterschap De Dommel, vroeg tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen, aandacht voor de dijken in Nederland. Deze moeten sterker en bloemrijker worden. Met de onderscheiding ‘Pro Flora et Securitate’ riep

Peter Glas de waterschappen en Rijkswaterstaat op om organisaties te nomineren voor deze onderscheiding.

Voorzitter Johan Willemstein mocht de prijs onlangs in ontvangst nemen voor de bloemrijke dijk in Grave.

logo 100ste 4DAAGSE
Bloemrijke rotonde Wilhelminalaan Beuningen
Bloemrijke berm Beerseweg Cuijk
Bloemrijke  rotonde Beuningen
Speciale 100ste 4DAAGSE bank gemeentehuis Groesbeek
Bloemrijke berm Kasteelsestraat Overasselt gemeente Heumen
Bloemrijke berm koninginnedijk Grave
100ste 4DAAGSE insectenhotel
Speciale 100ste 4DAAGSE bank Kasteelsetraat Overasselt