Hortus Amsterdam

Hortus botanicus Amsterdam


In een van de oudste botanische tuinen ter wereld - opgericht in 1638 - is een speciaal gedeelte door NL Bloeit! ingezaaid met zaden van oorspronkelijk inheemse planten. Tevens zijn er ruim 600 vaste planten van eigen kwekerij geplant. Een geweldige plek om het verhaal en de waarde van oorspronkelijk inheemse flora te vertellen!


De wilde planten zijn namelijk een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Toch wordt op dit moment maar liefst ruim 40% van de wilde planten in Nederland bedreigd (Rode Lijst) en diverse inheemse soorten zijn inmiddels uitgestorven in Nederland. Er zijn momenteel een aantal soorten die steeds meer populaties kwijtraken en de resterende populaties worden steeds kleiner. De ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse planten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Voor meer informatie zie ook www.plantenvanhier.nl en www.hetlevendarchief.nl.

Planten van hier in Hortus botanicus Amsterdam
Planten van hier in Hortus botanicus Amsterdam
Planten van hier in Hortus botanicus Amsterdam
Planten van hier in Hortus botanicus Amsterdam
Planten van hier in Hortus botanicus Amsterdam
Logo Hortus Botanicus Amsterdam - NL Bloeit
Inheemse wilde planten Hortus Amsterdam juni 2020

Zelf aan de slag.....


 Het nieuwe en rijk geïllustreerde boek ‘Planten van hier’ (264 pagina’s) wil in woord en beeld de verbinding tussen mens en planten laten zien; de lezers laten beseffen dat zij een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en dat hun handelen invloed heeft op dit grotere geheel, ook in hun directe eigen omgeving. Het boek ‘Planten van hier’ is dan ook bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leefomgeving willen aanpakken, maar ook als kennis- en inspiratiebron voor groepen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en stedelijke omgeving. Diverse organisaties zijn hier al vele jaren actief mee bezig en willen graag hun kennis en kunde bundelen en praktisch beschikbaar stellen, aan iedereen die hierin is geïnteresseerd en hier ook mee aan de slag wil. Zie ook www.plantenvanhier.nl.