Oog op de natuur

NL Bloeit!


 Voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving,

voor flora, fauna en mensen.

Oog op de natuur

Flora en fauna van hier gefotografeerd


De wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. De beste garantie voor het behoud van de variatie aan planten en dieren is het behoud van hun natuurlijke omgeving. Voor wilde soorten - flora en fauna - gaat het dan vooral om behoud van ecosystemen en natuurgebieden. Soms dragen foto's bij om de waarde van de flora en fauna te duiden. Hier een kleine selectie van wat de Nederlandse flora en fauna ons te bieden heeft.

#nlbloeit   #newdutchwave #plantenvanhier  #oogopdenatuur   #biodiversiteit