Wat is NL Bloeit!

NL Bloeit!


 Voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving,

voor flora, fauna en mensen.

Wat is NL Bloeit!?

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Onze focus ligt op de verbinding met en de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. Veel insecten en vogels zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van inheemse planten.


Stichting NL Bloeit!

Het werken aan de missie gebeurt door onder andere het aanleggen en beheren van kruidenrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken. Hierdoor wordt het openbaar groen mooier en aantrekkelijker en tegelijkertijd realiseren we diverse leefbaarheids-, klimaat- en milieudoelen. Bij het werken aan de missie is het essentieel de betrokkenheid van en verbindingen tussen burgers, professionals en grondeigenaars te versterken. Dit gebeurt door bijvoorbeeld:


> het omvormen van monoculturen naar kruiden- en faunarijke graslanden en bloemenweides voor het vergroten van de biodiversiteit, zowel in soorten als in aantallen en voor bodemherstel;

> het herstellen en duurzaam beheren van kruiden- en faunarijke graslanden, bloemenweides en plantengemeenschappen, ter bescherming van vlinders, bijen, vogels en andere diersoorten;

> het aanplanten van oorspronkelijk inheemse bomen, struiken en planten voor een grotere biologische diversiteit in stedelijk gebied.


Het organiseren van natuur- en milieueducatie en natuurbeleving - in het bijzonder gericht op kinderen - speelt een belangrijke rol bij het samen werken aan een duurzame leefomgeving. Zie ook de pagina Projecten.


NL Bloeit! beheert ook een eigen ecologische kwekerij met uitsluitend inheemse soorten flora.


#nlbloeit   #plantenvanhier   #oogopdenatuur   #biodiversiteit   #newdutchwave


"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving.

100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur.”

Samen werken aan NL Bloeit!...

Mensen - jong en oud - vinden bloemen leuk en belangrijk. Bloemenweides met aantrekkelijke en wonderlijke kruidachtigen zijn dan ook uitermate geschikt om de sier- en belevingswaarde van je leefomgeving te vergroten. Bloemenweides geven maandenlang een betoverende bloemenrijkdom en ze vormen de basis van ons land-ecosysteem. Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van heel veel insecten, zoals bijen, vlinders, sprinkhanen, kevers, mieren, kleine zoogdieren en vogels... En laten we die bijen nou ook net nodig hebben voor onze voedselvoorziening!


Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst) en van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk! Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. De nectar van bloemen is de allerbelangrijkste voedselbron voor bijen en vlinders. Door het verzamelen van nectar zorgen de bijen en vlinders voor het verspreiden van stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem. Zo zorgen insecten voor de bestuiving en bevruchting van de planten en gewassen, waardoor voor de voedselvoorziening belangrijke, vruchten en zaden kunnen worden gevormd. Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving, zowel in soorten als in aantallen.


Dit  dient door mensen zelf te worden georganiseerd. Met elkaar!  Samen ondernemen en investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving. Lees ook meer over de mogelijkheden. Interesse en wil je meer weten ? Neem dan contact op via e-mail: samen(at)nlbloeit.nl of telefonisch via 06 - 38 28 08 17.

Met bloemrijke bermen langs diverse routes is de 100ste 4DAAGSE een stuk aantrekkelijker en duurzamer.

Planten van hier

Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora.

Wij hebben een eigen kwekerij genaamd Planten van hier. Hier kweken wij bijzondere inheemse wilde planten.

Ook een bloemenweide of kruidenrijke berm bij jou in de buurt?  Neem dan contact op met NL Bloeit!

Jaaroverzicht NL Bloeit! 2021

Voor het jaaroverzicht van 2021 is wederom een korte video gemaaktDuizenden beelden worden er jaarlijks geschoten. Een zeer beperkte selectie is gebundeld in het 2021 jaaroverzicht.  Bijna 2 minuten oorspronkelijk inheemse flora en fauna in beeld. Samen is in 2021 op veel locaties gewerkt aan een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Er zijn ook een jaaroverzichten gemaakt van 202020192018 en 2017.