Minibos Malden

Minibos Malden

(Boomfeestdag 2017)


Samen met gemeente Heumen heeft stichting NL Bloeit! op 22 maart - op de Nationale Boomfeestdag - een 'minibos' aangelegd met inheemse bomen, struiken en wilde planten. Een prachtige verfraaiing van een nu leeg grasland. Het perceel ligt aan de rand van Nijmegen en jaarlijks lopen hier ook de 4DAAGSE wandelaars langs. Er zijn 300 inheemse bomen en struiken geplant, met dank aan stichting Heg en Landschap in het kader van boomplantprogramma Fondation Yves Rocher.

Dit gebeurde samen met zo'n 60 kinderen van basisschool De Komeet, het IVN, studenten van Helicon, de wethouder

van de gemeente Heumen en de betrokken gedeputeerde van de provincie Gelderland.


Voor het mini-stadsbos zijn inheemse soorten gebruikt, zoals Zoete kers (Prunus avium), Wilde appel (Malus sylvestris), Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone vlier (Sambucus nigra), Sporkehout (Frangula alnus), Gelderse roos (Viburnum opulus), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Gewone vogelkers (Prunus padus), Hazelaar (Corylus avellana), Beklierde heggenroos (Rosa tomentella), Viltroos (Rosa tomentosa) en Egelantier (Rosa rubiginosa). De inheemse soorten zijn zowel interessant voor mensen als voor de fauna (voedsel: bloesem, nectar, stuifmeel, vruchten en noten). Deze soorten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Dankzij het Nijmeegse Centrum voor de verspreiding van inheemse houtige gewassen (Bronnen) zijn nu de juiste (gecertificeerde) bomen en struiken beschikbaar. Op de pagina 'Bomen en struiken van hier' is meer informatie te lezen over de speciale betekenis van deze inheemse soorten.


Opname CO2 & CO2 compensatie

Belangrijke bronnen van te veel CO2 in onze lucht (broeikaseffect) zijn auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens. Vooral in steden en dorpen. Hiervoor is een 'natuurlijke' oplossing, ter compensatie van ons gedrag cq. vervuiling. Bomen, struiken en groene planten zijn onze natuurlijke partners bij het absorberen van CO2 uit de lucht (atmosfeer). Bomen, struiken en groene planten hebben namelijk koolstofdioxide (CO2) voor fotosynthese nodig. Bomen en struiken nemen de CO2 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof. Een gemiddelde boom kan in een jaar ongeveer 20 kg CO2-uitstoot op nemen (compenseren) in haar biomassa.  Een volwassen boom heeft na 50 jaar tijd zo’n ton CO2 uit de lucht gehaald. Of, op kleinere tijdschaal: laat 50 bomen een jaar groeien en ze nemen samen één ton CO2 op.

Bomen en struiken van hier - Henny Ketelaar
logo gemeente Heumen
IVN Nijmegen
Klankentapper - PlantenSpeler
Boomfeestdag gemeente Heumen 2017
NL Bloeit! smulbos voedselbos Boomfeestdag Heumen Malden 2017
NL Bloeit! smulbos voedselbos Boomfeestdag Heumen Malden 2017
NL Bloeit! smulbos voedselbos Boomfeestdag Heumen Malden 2017
NL Bloeit!  jonge aanplant 300 inheemse bomen en struiken smulbos Malden 1 april 2017
NL Bloeit!  jonge aanplant 300 inheemse bomen en struiken smulbos Malden 1 mei 2017
Smulbos gemeente Heumen NL Bloeit! IVN Helicon De Komeet Malden
Smulbos gemeente Heumen NL Bloeit! IVN Helicon De Komeet Malden
Minibos Malden 2 jaar na aanplanten NL Bloeit Planten van hier