Goffertpark

Kleurrijk Goffertpark 


In samenwerking met Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, basisscholen De Hazesprong en NSV2, BSO Struin en medewerkers van De Driestroom, Kinderboerderij De Goffert en NL Bloeit! zijn in het najaar van 2019 nog eens ruim 70.000 biologische bloembollen met de hand geplant. Op diverse plekken in het park is zo'n 2.000 m2 ingeplant met de bollen. 

Er zijn diverse soorten bloembollen gebruikt: Breedbladige vogelmelk, Sneeuwroem, Boerenkrokus, Bonte krokus, Bostulp, Oosterse sterhyacint en Blauwe druifjes. Ook is bij de ingang van de Kinderboerderij de Goffert een speciale wilde planten border aangelegd en is er een nieuwe bloemenweide ingezaaid met inheemse wilde planten. Dit alles maakt het Nijmeegse Goffertpark een heel stuk kleurrijker. Goed voor flora, fauna en mensen!

Ook is er een nieuwe boszoom achter het Openluchttheater aangelegd met inheemse bomen en struiken. De inheemse soorten zijn zowel interessant voor mensen als voor de fauna (voedsel: bloesem, nectar, stuifmeel, vruchten en noten). Samen met Helicon en kinderen (Struin) hebben we veel soorten geplant, waaronder Zoete kers (Prunus avium), Winterlinde (Tilia cordata), Wilde appel (Malus sylvestris), Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone vlier (Sambucus nigra), Sporkehout (Frangula alnus), Gelderse roos (Viburnum opulus), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Gele kornoelje (Cornus mas), Wilde liguster (Ligustrum vulgare), Wilde mispel (Mespilus germanica), Hazelaar (Corylus avellana), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Aalbes (Ribes rubrum), Beklierde heggenroos (Rosa tomentella), Hondsroos (Rosa canina), Viltroos (Rosa tomentosa) en Egelantier (Rosa rubiginosa). Deze soorten die in Nederland van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Naast de bomen en struiken is ook een strook ingezaaid met wilde bloemenzaden. In deze strook zijn ook biologische bloembollen geplant, zodat er al in maart nectar beschikbaar is voor onder andere hommels.

Voedselparkje Goffert

Direct naast de Kinderboerderij de Goffert is begin 2020 begonnen met de aanleg van een voedselparkje. Zo'n 1800 m2 is ingeplant met vele bomen, struiken en planten. Het voedselparkje - dat midden in de stad ligt - is vooral gericht op het oogsten van vruchten voor menselijke consumptie. Het duurt een paar jaar voordat alle soorten bomen en struiken goed vrucht dragen. Ondertussen profiteren ook de insecten, zoals de wilde bijen en vlinders van de bloemen met nectar enstuifmeel. Soorten die aangeplant zijn, zijn onder andere Amerikaanse wijnbes, Appelbes, Schapenbes, Nanking kers, Japanse kornoelje, Lambertsnoot, Goumi, Olijfwilg, Honingbes, Pimpernoot, Pawpaw-roomappel, Amerikaanse blauwe Bes, Kweepeer, Japanse wijnbes, Gele kornoelje, Hazelaar, Duindoorn, Wilde mispel, Aalbes en Gewone vlier. Tevens zijn er diverse wilde planten geplant, onder andere Knoopkruid, Daslook, Duizendblad, Dagkoekoeksbloem, Egelantier, Gele kamille, Grote centaurie, Kleine pimpernel en Sint-Janskruid.

Nijmegen bloeit! ~ Kleurrijk Goffertpark

Bloemrijke bosranden


Gemeente Nijmegen heeft naast de twee nieuwe bloemenweides het initiatief genomen om nog eens 4.000 m2 van het Goffertpark om te vormen naar bloemrijke bosranden. Samen met kinderen van basisschool De Hazesprong en medewerkers van De Driestroom, Kinderboerderij De Goffert, NL Bloeit! zijn bijna 75.000 bloembollen met de hand geplant. Een hele leuke klus en met veel hulp is dat goed te doen! We kunnen dankzij alle hulp de komende jaren ieder voorjaar genieten van de bloeiende bollen (februari t/m mei). Dit is voor de bezoekers van het Goffertpark écht een kleurrijke aanwinst.

Er zijn diverse soorten bloembollen gebruikt: daslook, bosanemoon, gewone vogelmelk, sneeuwroem, vingerhelmbloem, boerenkrokus, bonte krokus, sneeuwklokje, hyacint (bos/wilde) en Oosterse sterhyacint. Deze soorten worden ook wel stinzenplanten genoemd. De bosranden met de nieuwe stinzenplanten zijn ook ingezaaid met wilde bloemenzaden van inheemse herkomst. Onder andere met Gewone rolklaver, Bos-vergeet-mij-nietje, Oranje havikskruid, Wilde marjolein, Gewone margriet, Avondkoekoeksbloem, Bosandoorn, Gewone ereprijs en Vogelwikke.

Deze wilde bloemen zijn heel goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Vlinders en bijen zijn dol op de nectar en stuifmeel, maar wij mensen kunnen natuurlijk ook heel veel genieten van de wilde bloemen. De bosranden worden nu ecologisch beheerd. Wel zo duurzaam voor flora, fauna en mensen.

Programma Groen Verbindt gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen ~ Nijmegen bloeit!
Planten van de bloembollen in het Goffertpark met De Driestroom, Kinderboerderij het Goffert en basisschool De Hazesprong in het Goffertpark
Planten van de bloembollen in het Goffertpark met De Driestroom, Kinderboerderij het Goffert en basisschool De Hazesprong in het Goffertpark

Nijmegen bloeit! ~ Kleurrijk Goffertpark

Bloemenweides


Gemeente Nijmegen mag zich in 2018 Green Capital van Europa noemen, want Nijmegen bloeit! Op dit moment worden er twee bloemenweides in het Goffertpark, nabij de Bijenstal aangelegd. Erg belangrijk, want we zijn allemaal afhankelijk van groene planten en bacteriën, aangezien zij - in combinatie met de bodem - de basis van ons land-ecosysteem vormen!

Ze zijn dan ook een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels en vlinders.

Door de teruglopende biodiversiteit is er steeds minder stuifmeel en nectar voor deze belangrijke dieren beschikbaar.

Dankzij de twee nieuwe bloemenweides brengen we daar verandering in. Door het ontwerp van de bloemenweide en de insectenhotels wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. Zestig kinderen van basisschool NSV2 hebben maar liefst 10.000 biologische boerenkrokussen geplant.

1000 m2 bloemenweide Goffertpark
 Harriët Tiemens (GroenLinks) maakt prijswinnaars bekend in Goffertpark