Bomenpark Nijmeegsche Dynastieën

Bomenpark "De Nijmeegsche Dynastieën"


Gemeente Nijmegen mocht zich in 2018 Green Capital van Europa noemen, want Nijmegen bloeit! Als European Green Capital ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de stad en haar inwoners. De Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus omarmt die verantwoordelijkheid in combinatie het haar negentigste verjaardag! Zij vierde haar verjaardag met de aftrap van haar duurzame project ‘de Nijmeegsche Dynastieën’. Het project omvat het planten van bomen en struiken van oorspronkelijk inheemse herkomst door leden en reünisten en met dit project hoopt Carolus Magnus studenten te motiveren tot het leveren van een duurzame bijdrage aan de doelen van Nijmegen European Green Capital. Negentig jaar na haar oprichting (1 februari 1928) is op de oprichtingsdag de eerste boom - een zomereik (Quercus robur) - geplant.

Het park - nabij de Radboud Universiteit / Heilig Landstichting - waar de bomen en struiken komen te staan is nu een grasland met wat kruiden, een paar jonge solitaire bomen en wat heggen. Door het planten van bomen en struiken ontstaat er meer groen op verschillende niveaus (lagen). De kruidlaag blijft beeldbepalend, maar door het toevoegen van een paar duizend vierkante meter bomen en struiken ontstaat er een aanzienlijke verrijking van het park, voor mensen, flora en fauna. Niet alleen de sier- en belevingswaarde wordt vergroot, maar juist ook de ecologische waarde neemt toe. Door veel vruchtdragende soorten zoals Zoete kers (Prunus avium), Wilde appel (Malus sylvestris), Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone vlier (Sambucus nigra), Gelderse roos (Viburnum opulus), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Gewone vogelkers (Prunus padus), Hazelaar (Corylus avellana) en wilde rozen te gebruiken wordt het park verrijkt met bloesem, nectar, stuifmeel, vruchten en noten. Dit is ontzettend belangrijk voor het vergroten van de soortenrijkdom in het park. De rijke biologische diversiteit van planten en dieren die zich hier vanaf het einde van de laatste ijstijd in duizenden jaren ontwikkelde, is in relatief korte tijd enorm aangetast door de mens. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. Veel van onze flora en fauna is sterk achteruitgegaan of verdwenen, waaronder boom- en struiksoorten van autochtone herkomst. Door het toepassen van inheemse flora van autochtone herkomst dragen we bij aan het behoud van de genetische bronnen. Het Rijk van Nijmegen is een belangrijk gebied waar nog zaden worden geoogst van diverse soorten bomen en struiken van autochtone herkomst. Deze soorten passen ook het beste bij de hier heersende klimatologische omstandigheden. De organisatie (Bronnen) die 25 jaar geleden in Nederland begonnen is met het telen van autochtone bomen en struiken, heeft 20 jaar lang geopereerd vanuit de Heilig Landstichting.

Voorbereiding Bomenpark Nijmegen Carolus Magnus
Bestuur Carolus Magnus plant op 14 december 2018 eerste boom: Winterlinde (Tilia cordata)