Groene schoolpleinen

NL Bloeit!


 Voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving,

voor flora, fauna en mensen.

Groene schoolpleinen

Een groene leefomgeving is niet alleen mooi! Het is goed voor het welzijn van mensen. Een groene omgeving is prettig om in te wonen en te recreëren. Je voelt je er echt beter! Het zorgt ook voor frisse lucht en en meer groen zorgt ook voor minder hittestress en wateroverlast bij extreem weer. Een groene leefomgeving is geen luxe maar noodzaak en als we écht willen werken aan een betere wereld, dan moeten we vooral kinderen inspireren met natuur. Hiervoor moeten we de natuur met wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels naar de kinderen brengen. Groene schoolpleinen met bomen, struiken en planten in combinatie met natuurlijk spelen is een geweldige mooie kans om dit te realiseren. Soms wordt de aanleg gecombineerd met Boomfeestdag of Operatie Steenbreek.


NL Bloeit! werkt samen diverse partijen voor het realiseren van natuurrijke en speelvriendelijke schoolpleinen. NL Bloeit! richt zich met name op drie aspecten, te weten:


> de inrichting natuurrijke schoolpleinen door aanleg en beheer bloemenweides of kruidenrijke borders: inzaaien met speciaal samengestelde zedenmengsels en in combinatie met vaste planten;

> de inrichting natuurrijke schoolpleinen door aanplant bomen en struiken, bijvoorbeeld mini (voedsel)bos en;

> het gezamenlijk bouwen van insectenhotels en natuur- en milieueducatie.


Wij werken met inheemse bomen en struiken en met inheemse vaste planten van onze eigen kwekerij.

De foto's geven een prachtig beeld van diverse projecten op en rondom diverse schoolpleinen. Ervaring wat wel en wat niet werkt op schoolpleinen is ruimschoots aanwezig. In 2018 hebben we bijvoorbeeld op 32 basisscholen de Boomfeestdag in Nijmegen  georganiseerd. Ook zijn er diverse bloemenweides aangelegd in combinatie met insectenhotels. Kinderen helpen hierbij zo veel mogelijk, want groen moet je doen! Of anders gezegd, voor een echte natuurbeleving moet je echt een verbinding maken met flora en fauna. Zie voor meer informatie de pagina 'Insectenhotels' en de video 'NL Bloeit! 2018'.


Interesse en wil je meer weten ? Neem dan contact op via 06 - 38 28 08 17.