Over NL Bloeit!

NL Bloeit!


 Voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving,

voor flora, fauna en mensen.

Wat is NL Bloeit!?

Stichting NL Bloeit! wil samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Onze focus ligt op de verbinding met en de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst). Veel insecten, zoogdieren en vogels zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van inheemse planten.


Stichting NL Bloeit!

Het werken aan de missie gebeurt onder andere door het aanleggen en beheren van kruidenrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken. Hierdoor wordt het openbaar groen mooier en aantrekkelijker en tegelijkertijd realiseren we diverse leefbaarheids-, klimaat- en milieudoelen. Bij het werken aan de missie is het essentieel de betrokkenheid van en verbindingen tussen burgers, professionals en grondeigenaars te versterken. Dit gebeurt door bijvvorbeeld:


> het omvormen van monoculturen naar kruiden- en faunarijke graslanden en bloemenweides voor het vergroten van de biodiversiteit, zowel in soorten als in aantallen en voor bodemherstel;

> het herstellen en duurzaam beheren van kruiden- en faunarijke graslanden, bloemenweides en plantengemeenschappen, ter bescherming van vlinders, bijen, vogels en andere diersoorten;

> het aanplanten van oorspronkelijk inheemse bomen, struiken en planten voor een grotere biologische diversiteit in stedelijk gebied.


Het organiseren van natuur- en milieueducatie en natuurbeleving - in het bijzonder gericht op kinderen - speelt een belangrijke rol bij het samen werken aan een duurzame leefomgeving.  Zie ook de pagina Projecten.


NL Bloeit! beheert ook een eigen ecologische kwekerij met uitsluitend inheemse soorten flora.

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving.

100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur.”

Samen werken aan NL Bloeit!...

Mensen - jong en oud - vinden bloemen mooi en belangrijk. Bloemenweides met aantrekkelijke en wonderlijke kruidachtigen zijn dan ook uitermate geschikt om de sier- en belevingswaarde van je leefomgeving te vergroten. Bloemenweiden geven een betoverende bloemenrijkdom gedurende maanden en ze vormen de basis van ons land-ecosysteem. Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van heel veel insecten, zoals bijen, vlinders, sprinkhanen, kevers, mieren, kleine zoogdieren en vogels... En laten we die bijen nou ook net nodig hebben voor onze voedselvoorziening!


Van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3%  bloemrijk! Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. De nectar van bloemen is de allerbelangrijkste voedselbron voor bijen en vlinders. Door het verzamelen van nectar zorgen de bijen en vlinders voor het verspreiden van stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem. Zo zorgen insecten voor de bestuiving en bevruchting van de planten en gewassen, waardoor voor de voedselvoorziening belangrijke, vruchten en zaden kunnen worden gevormd. Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving, zowel in soorten als in aantallen.


Dit  dient door mensen zelf te worden georganiseerd. Met elkaar!  Samen ondernemen en investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving. Interesse en wil je meer weten ? Neem dan contact op via e-mail: samen(at)nlbloeit.nl of telefonisch via 06 - 38 28 08 17.


KvK: 67836631  |  RSIN: 8571.92.796   |  Cort van der Lindenstraat 98  |  Nijmegen   |  NL93 TRIO 0338 519149


ANBI

Stichting NL Bloeit! beschikt over de door de Belastingdienst toegekende ANBI status. Instellingen die als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) zijn aangewezen, hebben belastingvoordelen bij erven en schenken. NL Bloeit! voldoet aan alle strenge voorwaarden, welke in detail zijn beschreven op de website van de Belastingdienst. De inzet (uitgeoefende activiteiten) van NL Bloeit  zijn hier beschreven de baten en lasten: 2021 en 2020.